Met Scrum de “feature creep” te lijf

De realisatie van de Medisch Reken game is nu echt begonnen. Bij Critical Bit is men met de tweede sprint bezig. Als softwareontwikkel methode hanteren we in dit project de Agile / iteratieve methode SCRUM. Deze methode biedt de flexibiliteit die nodig is om de “feature-creep” te lijf te gaan. In de SCRUM-methode wordt aan het begin van een sprint (een periode van 2-4 weken waarin het ontwikkelwerk ed. plaats vindt, gevolgd door een reviewperiode, zie afbeelding hieronder ) door het team bepaalt waar in de spint de prioriteiten liggen. Dagelijks overleggen de ontwikkelaars in een korte scrummeeting wat er gedaan is sinds de vorige meeting, wat is de planning voor de dag en welke problemen er zijn. Zo is er een sterk vermindert risico op het uit de tijd lopen van onderdelen van het ontwikkelproces. Verder ontstaat de mogelijkheid om gedurende het ontwikkelproces prioriteiten te stellen over welke functionaliteiten ontwikkeld moeten worden.

Binnen SCRUM zijn diverse rollen, er is een Productowner verantwoordelijk voor de functionaliteit en beoordeling van de opgeleverde (software)producten (voor Medisch Rekenen ben ik dat), een Scrummaster die o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse scrummeeting en een ontwikkelteam. Scrum is een zeer ordelijke ontwikkelmethode met stevige kwaliteitsaspecten in de vorm van documentatie (backlogs) en kwaliteitscontroles. Dit laatste gebeurt in de reviewfase die wij in dit project uitvoeren ism medewerkers van Triangle Studios.

Een korte overview van Scrum is hier te lezen. (Een gedegen introductie hier).

En o ja, het scrumbord hoort er ook bij: software development by post-its!

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. Vijf sprints gedaan, vier te gaan | M-engaged - november 15, 2012

    […] Scrum (waar de sprints het kloppend bouwhart vormen (lees ook Met scrum de feature creep te lijf  http://www.m-engaged.nl/2012/08/07/met-scrum-de-feature-creep-te-lijf/) van wezenlijk belang. Er is nu een duidelijk drieweeks ritme van twee weken bouwen, eind van de […]

Geef een reactie

Laat aub deze velden zoals ze zijn:

Beschermd door Invisible Defender. Liet een 403 foutmelding zien aan 596.871 spammers.